Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 532

data

1538 abril 6

dataTrasllat

NULL

actuants

Carles I. Joan Clusella de Moia

tipologia

Carta reial

regest

Carta del rei Carles I en resposta a la demanda interposada per Joan Clusella de Moia a la Reial Audiencia

notari

Joan Rovira, notari reial

testimonis

Moia

poblacio

mides

NULL 59 x 37,5 cm

observacions

Molt malmes. Conserva segell de cera
Tornar al llistat

administracio