Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 536

data

1524 maig 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Gerard Itena

tipologia

Testament

regest

Testament de Gerard Itena, traginer de Llagostera

notari

Bernat Farrer, notari de Llagostera

testimonis

Gerard Garair, prevere, Sadurni Castany, Benet Roquesbofil, paraire. Bernat Mayol. Pere Suliol, mariner. Antoni Amayra, pages de Llagostera

poblacio

mides

Llagostera 35,5 x 16,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio