Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 872

data

1600 desembre 17

dataTrasllat

NULL

actuants

Comunitat de canonges i preveres de Moia i Santa Maria de l'Estany

tipologia

Carta episcopal

regest

Carta episcopal dirigida a la comunitat de canonges i preveres de Moia i Santa Maria de l'Estany

notari

NULL

testimonis

NULL

poblacio

mides

Moia 24,5 x 35 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio