Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 542

data

1526 febrer 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Rovira, de Cardona. Antoni Grer de Barcelona

tipologia

Nomenament de procurador

regest

Francesc Rovira, mercader de Cardona, anomena procurador seu a Antoni Grer, argenter de Barcelona, a fi que pugui fer-se carrec dels cobraments d'aquest a la ciutat de Barcelona.

notari

Joan Martorell, notari de Barcelona

testimonis

Pere Gulten de Carcassona. Joan de les Claus, hostaler de Barcelona

poblacio

mides

Barcelona 39,5 x 23,5 cm

observacions

Veure document 547
Tornar al llistat

administracio