Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 546

data

1527 maig 13

dataTrasllat

NULL

actuants

Salvi Cuc i Miquel Cuc d'Angles

tipologia

Donacio de legitima

regest

Salvi Cuc dona al seu fill Miquel 40 lliures de legitima.

notari

Pere Vidal, prevere i notari d'Angles

testimonis

Jaume Carrera, paraire d'Angles. Gereu Mas, pages d'Angles

poblacio

mides

Angles 32,5 x 25,5 cm

observacions

Veure Doc. 545
Tornar al llistat

administracio