Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 547

data

1526 maig 9

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Rovira i angela de Barcelona

tipologia

Hipoteca

regest

Pere Rovira, mercader de Barcelona i la seva esposa angela, hipotequen unes cases que tenen a Barcelona ubicades sota el Palau Reial a l'hospital dels pobres de Barcelona pel cens anual de 4 morabatins a fi de fer front

notari

Pere Celitans, notari de Barcelona

testimonis

Bartomeu Lorens. Francesc Capa, assaonadors de pell de Barcelona

poblacio

mides

Barcelona 37 x 27,5 cm

observacions

Veure Doc. 542
Tornar al llistat

administracio