Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 873

data

1600 desembre 7

dataTrasllat

NULL

actuants

Comunitat de canonges i preveres de Moia i Santa Maria de l'Estany

tipologia

Carta episcopal

regest

Carta episcopal dirigida a la comunitat de canonges i preveres de Moia i Santa Maria de l'Estany

notari

NULL

testimonis

NULL

poblacio

mides

Moia 23 x 36 cm

observacions

Aquest document es una copia del document 872
Tornar al llistat

administracio