Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 558

data

1530 maig 29

dataTrasllat

NULL

actuants

Salvi Cuc

tipologia

Testament

regest

Testament de Salvi Cuc, propietari util del mas Cuc d'Angles

notari

Antoni Posas, prevere i notari d'Angles.

testimonis

Nicolau Mas, prevere. Joan Figuera, Segiman Figuera. Seastia Oliveres d'Angles

poblacio

mides

Angles 33,5 x 23,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio