Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 563

data

1532 setembre 18

dataTrasllat

NULL

actuants

Pon? Matamala de Girona. Jaume Bofill.

tipologia

Redempcio de censal mort

regest

Pon? Matamala, prevere beneficiat de Girona, reconeix a Jaume Bofill, canonga de Barcelona, fill de Jordi Bofill, mercader de Barcelona, li ha pagat 200 lliures en concepte de redencio d'un censal mort de 200 sous de pen

notari

Basili Abric, notari de Girona

testimonis

Pere Albert, cotoner de Girona. Joan Abric, notari de Girona

poblacio

mides

Girona 47 x 24,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio