Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 875

data

1601 desembre 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Miquel Argemir i Violant de Moia. Bartomeu Traver de Moia

tipologia

Establiment de terres

regest

Miquel Argemir, alies Vilarasau, paraire de llana de Moia i la seva esposa Violant, hereus i propietaris dels bens que foren de Joana i Antoni Argemir, de Moia, estableixen en emfiteusi a Bartomeu Traver, pages de Moia,

notari

Jaume Guardia, notari de Moia.

testimonis

Miquel Argemir, Joan Vilanova. Joan Sert, traginer. Magi Saiol, pages de Moia

poblacio

mides

Moia 31 x 53 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio