Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 571

data

1536 octubre 19

dataTrasllat

NULL

actuants

Gabriel Gomar de Barcelona i Antoni Fabregas de Moia

tipologia

Venda de cases

regest

Gabriel Gomar, droguer de Barcelona, ven a Antoni Fabregas, teixidor de Moia, unes cases amb portal al carrer (obrador) i el pati que va fins a la paret, aquestes estan ubicades al carrer inferior de Moia al costat de la

notari

NULL

testimonis

Bernat Andreu, mercader de Barcelona. Joan Miro, hostaler de Tarragona. Bartomeu Poch, notari

poblacio

mides

Moia 55 x 88 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio