Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 572

data

1536 desembre 8

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Brugueroles de Castellter?ol, Candia.

tipologia

Donacio de rendes

regest

Joan Brugueroles, propietari i hereu del mas Brugueroles de Castellter?ol, en compliment de les disposicions testamentaries de la seva avia materna Candia, fa donacio d'un censal mort de 100 sous anuals de pensio a l'esg

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Jaume Comacorma, paraire. Sebastia Bussanyes.

poblacio

mides

Moia 33 x 39,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio