Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 577

data

1538 desembre 12

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Bertran d'Olzinelles

tipologia

Reconeixement d'establiment

regest

Jaume Bertran, pages de Sant Jaume d'Olzinelles, confesa tenir un establiment sobre un tros de terra ubicat a Sant Fruitos de Bages, propietat del monestir de Santa Maria de l'Estany, el qual paga un cens anual de 2 sous

notari

Joan Sola, notari de Manresa

testimonis

NULL

poblacio

mides

Sant Fruitos de Bages 50 x 40 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio