Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 579

data

1538 octubre 23

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Torra, alies Ferrer, de Sant Fruitos de Bages

tipologia

Testament

regest

Testament d'Antoni Torra, alies ferrer, de Sant Fruitos de Bages.

notari

Joan Sala, notari de Barcelona

testimonis

Valenti Torra, sagrista de Sant Fruitos i Joan Sola, notari de Manresa

poblacio

mides

Sant Fruitos de Bages 30 x 45 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio