Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 580

data

1538 febrer 7

dataTrasllat

NULL

actuants

Gabriel Prat, de Moia, Jaume Vila, de Moia. Pere Colomer i Pau Vila, de Barcelona

tipologia

Compliment de testament

regest

Gabriel Prat, pages i propietari del mas Prat de Moia, en compliment del testament de Jaume Vila, mercader originari de Moia, resident a Palerm, Sicilia, mana canviar 25 lliures en una taula de canvi de Barcelona, a Pere

notari

Bartomeu Joventeny

testimonis

Miquel Gorch, mercader de Barcelona. Francesc Cuyreter, paraire, Pere Pla, pages de Moia

poblacio

mides

Moia 62 x 70 cm

observacions

L'objectiu d'aquests diners es creaar un censal mort de 25 sous anuals de pensio a l'esglesia de Moia per celebrar aniversaris en memoria del difunt. S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio