Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 582

data

1539 setembre 30

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Verger i Jaume Pau Vila, tots dos de Barcelona

tipologia

Venda d'un mas

regest

Pere Verger, llibert macip de ribera de Barcelona, ven a Jaume Pau Vila, paraire de llana de Barcelona, el mas de la Guamira Superior i el mas de la Guamira inferior, ubicats a Moia, pel preu de 25 lliures i 4 sous. Els

notari

Pere Janer, notari de Barcelona

testimonis

Jaume Sitjar, mercader. Joan Tolra, notari de Barcelona

poblacio

mides

Moia 53 x 73,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio