Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 587

data

1441 febrer 19

dataTrasllat

NULL

actuants

Guillem Joan de Llagostera i Agnes, Margarida

tipologia

Donacio de legitima

regest

Guillem Joan de Llagostera i la seva esposa Agnes, fan donacio a la seva filla Margarida de 30 lliures, en concepte de legitima paterna i materna amb motiu del seu casament

notari

NULL

testimonis

Pere Colell. Bartomeu Galvi de Llagostera

poblacio

mides

Llagostera 36 x 35 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio