Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 589

data

1543 juliol 22

dataTrasllat

NULL

actuants

Caterina Otzet, Jaume, de Llagostera, Rafaela.

tipologia

Donacio de legitima

regest

Caterina Otzet i el seu fill Jaume, pagesos de Llagostera, fan donacio de 25 lliures a la seva filla i germana Rafaela, en concepte de legitima materna i paterna d'una casa anomenada La Casa de Natjes ubicada al pla de T

notari

NULL

testimonis

Joan Homs. Bernat Fabregas de Llagostera

poblacio

mides

Llagostera 38 x 28 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio