Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 591

data

1543 mar? 7

dataTrasllat

NULL

actuants

Jordi Bofill i Eleonor de Barcelona. Joan Pascula de Girona

tipologia

Nomenament de procurador

regest

Jordi Bofill, senyor resident a Barcelona i la seva esposa Eleonor anomenen procurador seu al seu nebot Joan Pascula, prevere beneficiat de Girona.

notari

Joan Jeroni Canyelles, notari de Barcelona.

testimonis

Miquel de Liarde, sabater. Jeronim Cap, notari de Barcelona

poblacio

mides

Barcelona 48,5 x 31 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio