Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 593

data

1544 febrer 29

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Pinos, Joan de Pinos. Pau Alzina de Marfa

tipologia

Sentencia

regest

Sentencia pronunciada per Bernat Pinos, procurador del seu germa Joan de Pinos, Abat de Sant Benet de Bages a favor de Pau Alzina, comprada del Soler de Sant Pere de Marfa.

notari

Antoni Goncius, notari

testimonis

Galceran Miquel Sacares. Bartomeu Orpicines. Montserrat Puig de Barcelona

poblacio

mides

Marfa 42 x 27,5 cm

observacions

El mas Marfa havia estat venut per Bernat Oliveres, mercader de Barcelona a Pau Alzina per 12 lliures. Veure Doc. 559
Tornar al llistat

administracio