Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 595

data

1544 setembre 29

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Canyelles i Bartomeu de Santa Maria d'Horta. Pere Joan Ferrera d'Artes

tipologia

Venda d'un Mas

regest

Joan Canyelles de Santa Maria d'Orta i el seu fill Bartomeu venen a Pere Joan ferrera, d'Artes, el mas de les Planes d'Artes, pel preu de 40 lliures.

notari

Salvi Beulo, notari de Vic

testimonis

Bernat Bode, sabater. Bernat Beulo de Vic.

poblacio

mides

Artes 56 x 57 cm

observacions

El mas es prop del bisbat de Vic
Tornar al llistat

administracio