Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 458

data

1499 juliol 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Silvestra Vila de Sant Quirze Safaja. Bernat Fabrega.

tipologia

Venda d'un mas

regest

Silvestra Vila de Sant Quirze de Safaja, terme de Castelcir, ven a Bernat Fabrega, alias Torrent, de la mateixa parroquia, el mas anomenat la Vila de la mateixa parroquia, pel preu de 12 lliures.

notari

Joan Nespler, prevere

testimonis

Pere Pujades de Moia. Bernat Lentas. Berenguer Cantes, familiars de la comtessa de Cardona.

poblacio

mides

Castellcir 38,5 x 22 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio