Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 460

data

1491 gener 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Boer i Antonia, de Raminyo, Blasa i Celoni Cuc d'Angles.

tipologia

Donacio de dot esponsalici

regest

Pere Boer i la seva esposa Antonia de la parroquia de Raminyo donen a la seva filla Blasa, 50 lliures en concepte de dot esponsalicia pel seu casament amb Celoni Cuc, fill de Joan Cuc d'Angles.

notari

Narcis Fexes, notari d'Hostalric

testimonis

Antoni Planes. Bartomeu Camprodon.

poblacio

mides

Angles 30 x 36 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio