Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 467

data

1499 juny 7

dataTrasllat

NULL

actuants

Pere Vilardebo. Jaumeta de Boix. El Brull

tipologia

Compromis esponsalici

regest

Compromis per part de Pere Vilardebo, fill del difunt Pere Vilardebo de la parroquia de Santa Maria de Tagamanent d'aportar 55 lliures al matrimoni que signara amb Jaumeta del Boix, filla del difunt Pere Mas, alies Boix,

notari

Pere Argila, rector de Sant Fruitos de Balanya.

testimonis

Valenti Casanova, Joan Font de Sant Andreu de Fonts i Bartomeu Tria de Balanya

poblacio

mides

El Brull 62 x 34,5 cm

observacions

Veure documents 491 i 500
Tornar al llistat

administracio