Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 485

data

1503 febrer 16

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Serra, alies Roset, de Vic. Pere Vilarasau d'Olo

tipologia

Redempcio del dret de lluicio

regest

Jaume Serra, alies Roset, pages de Vic, fill de Pere Serra, pages originari de la parroquia de Sant Jaume de Villadrorer, absol i redimeix del dret de lluicio a Pere Vilarasau d'Olo.

notari

Francesc Franch, notari de Vic

testimonis

Nicolau Joan Pla. Andreu Prat de Sant Boi de Llu?anes,

poblacio

mides

Moia 35,5 x 25,5 cm

observacions

Es tracta del dret de lluicio sobre unes cases que Pere Vilarasau va vendre a Jaume Serra al carrer superior de Moia i unes feixes de terra a la mateixa parroquia.
Tornar al llistat

administracio