Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 487

data

1503 agost 5

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Homar, alies Soler, de Barcelona, Pere Busquets i Antonia de Moia

tipologia

Venda de cases

regest

Bernat Homar, alies Soler, de Barcelona, resident a Moia, ven a Pere Busquets i la seva esposa Antonia de Moia, 1/2 casa que te ubicada l carrer del Forn de Moia pel preu de 36 lliures.

notari

Miquel Vilanassa, prevere de Moia

testimonis

Jaume Argemir, prevere. Pere Barrera, boter de Moia

poblacio

mides

Moia 34 x 74cm

observacions

"S'adjunta apoca. El terme exacte de l'objecte de la venda es: ""Illam medietatem vel circa hospicii navinati den ribes"". Veure Doc. 488"
Tornar al llistat

administracio