Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 493

data

1504 juny 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Salvio Cuc i Damia Cuc d'Angles

tipologia

Donacio de bens

regest

Salvio Cuc d'Angles fa donacio del mas Cuc, propietat seva al seu fill i hereu Damia Cuc.

notari

Dalmau Ombert, notari de Girona

testimonis

Salvi Cujo, Miquel Vallmajor de l'uya, Joan Starach de Fornells. Pere Gibert, vicari de Girona

poblacio

mides

Angles 32,5 x 38 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio