Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami C40

data

1480 marÁ 12

dataTrasllat

actuants

Miquel Saiol de Moia i Pere Joan Crespiera de Moia

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Miquel Saiol de Moia a Pere Joan Crespiera de Moia, conforme li ha pagat les 36 lliures que li devia per la venda d'una pe?a de terra plantada de vinya, ubicada al camp de Luyes de la Vila de Moia

notari

Bernat Alegret, notari de Vic

testimonis

Miquel Castell. Jaume Oliveres de Moia

poblacio

mides

Moia 22 x 10,5 cm

observacions

La venda de les terres son els documents num. 446 i 447. Sembla que es tracta d'una copia simple, doncs manca la signatura del notari.
Tornar al llistat

administracio