Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 881A

data

1603 desembre 2

dataTrasllat

NULL

actuants

Estasia Despi. Miquel Despi de Girona.

tipologia

Donacio de dot esponsalici

regest

Estasia Despi, esposa en primeres nupcies de Jaume Duran, mercader de Barcelona, originari de Besalu, i la seva filla Dorotea Durana, fan donacio a Miquel Despi, mercader de Girona i marit seu en segones nupcies, de 60 l

notari

Joan Fexat, notari de Girona

testimonis

Pere Maso, argenter. Miquel Amat, argenter. Damia Dedeu, notari. Tots de Girona

poblacio

mides

Girona 33 x 58 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio