Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 494

data

1505 juliol 31

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Vallar de Fran?a. Pau Colell de Sant Fruitos de Balanya

tipologia

Venda de terres

regest

Antoni Vallar, originari de la parroquia de Sant Joan, diocesis Potoneis, del regne de Fran?a, prevere de Sant Andreu de Tona, reconeix que Pau Colell de la parroquia de Sant Fruitos de Balanya, pero resident al mas de l

notari

Gaspar Puig, prevere de Tona.

testimonis

Bartomeu Talvarans, paraire de Barcelona. Ramon Floparts, de Tona.

poblacio

mides

Balanya 25 x 28 cm

observacions

Veure doc. 492
Tornar al llistat

administracio