Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 605

data

1532 juliol 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Antoni Vilarasau de Moia. Jaume Bellsota de Moia

tipologia

Establiment de terres

regest

Antoni Vilarasau de Moia, estableix un hort ubicat al lloc anomenat la coma de'n Vilarasau a Jaume Bellsota de Moia

notari

NULL

testimonis

Bartomeu Crespi, paraire d'Orista resident a Moia. Pere Fabregas, teixidor de Moia.

poblacio

mides

Moia 46 x 28 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio