Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 635

data

1559 febrer 8

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Castera de Moia. Joan Pons Comaruna de Moia

tipologia

Establiment de terres

regest

Francesc Castera, paraire de panys de llana, hereu dels bens que foren del seu avi Francesc Castera, de Moia, estableix a Joan Pons Comaruna, teixidor de panys de llana, un hort i una pe?a de terra ubicada al lloc anomen

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Pau Roca, paraire. Joan Guiguet mestre de cases.

poblacio

mides

Moia 36 x 41 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio