Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 637

data

1562 abril 7

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Castera de Moia. Joan Pons Comaherma de Moia

tipologia

Establiment de terres

regest

Francesc Castera, paraire de panys de llana, hereu dels bens que foren del seu avi Francesc Castera, de Moia, estableix a Joan Pons Comaherma, una pe?a de terra ubicada al lloc anomenat l'hort de la Costa de Moia i que e

notari

Pere Marfa, notari de Moia

testimonis

Pau Roca, paraire. Guillem Mangals, pages de Moia

poblacio

mides

Moia 47,5 x 29 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio