Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 638

data

1560 maig 17

dataTrasllat

NULL

actuants

Marmessor de Jaume Vilaformiu

tipologia

Fundacio d'aniversari

regest

El marmessor del testament de Jaume Vilaformiu, prevere beneficiat de Barcelona, seguint les disposicions del seu testament institueixen un aniversari a l'esglesia de Moia en memoria de la seva anima. A tal fi ofereixen

notari

Jaume Sastre, notari de Moia

testimonis

Pere Capero. Joan Prats. Francesc Vilella, notaris de Moia

poblacio

mides

Moia 56 x 56 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio