Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 639

data

1560 gener 25

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Mossach, Rafel Mossach, de Ripoll. Cristofol Molinou, Sant Marti de Hermanties. Guillem Llopart

tipologia

Sentencia

regest

Sentencia arbitral pronunciada per litigi entre Joan Mossach, mercader de Camprodon, i Rafael Mossach, fill seu de Ripoll i Cristofol Molinou, pages de Sant Marti de Hermanties, d'una part, i Guillem, hereu de Pere Llopa

notari

Joan Labra, notari de Ripoll

testimonis

NULL

poblacio

mides

Ripoll 30 x 44 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio