Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 642

data

1561 febrer 26

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Soler, alies Feliu, de Moia. Miquel Quisquelles de Viladrau

tipologia

Establiment de terres

regest

Joan Soler, alies Feliu, hereu del mas Feliu de Moia i els seus estableixen a Miquel Quisquelles, artesa, originari de Sant Marti de Viladrau, pero resident a Moia unes feixes de terra, prop del mas Feliu ubicades al llo

notari

Pere Marfa, notari de Moia

testimonis

Geroni Turramir, prevere. Jaume Riera, alies Rovira, de Moia.

poblacio

mides

Moia 45 x 42 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio