Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 644

data

1561 mar? 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Planella de Castellcir. Pere Joan Broto de Moia

tipologia

Venda de cases

regest

Francesc Planella, senyor de Castellcir, resident a Manresa ven a Pere Joan Broto, paraire de panys de llana de Moia, unes cases amb els seus portals exteriors que donen al carrer anomenat de davant de l'esglesia a Moia

notari

Antic Sala, notari

testimonis

Pere Arguilegars. Pere Martir Motella, notari de Manresa

poblacio

mides

Moia 47 x 48,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio