Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 649

data

1560 setembre 23

dataTrasllat

NULL

actuants

Josep Espinosa, de Girona. Damia Valmanya de Llagostera

tipologia

Establiment de terres

regest

Josep Espinosa, notari de Girona, procurador dels bens de Marti Gerard Carnadelles, Baro de Llagostera, en nom del seu senyor, concedeix a Damia Valmanya, del ve?nat de Pi, del terme de Llagostera, la possessio d'una pe?

notari

Galceran Bons, notari de Llagostera

testimonis

Gerard Esteve de Pi, Benet Llama de Panedes del terme de Llagostera

poblacio

mides

Llagostera 32 x 24 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio