Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 884

data

1604 mar? 2

dataTrasllat

NULL

actuants

Joan Boix d'El Brull. Gaspar Boix d'El Brull

tipologia

apoca

regest

apoca feta per Joan Boix, pages de la parroquia de Sant Marti del Brull, al seu pare i al seu germa, Gaspar Boix, hereus i propietaris del mas Boix, conforme ha rebut les 60 lliures que li corresponien en concepte de leg

notari

Pere Pau Costa, notari de Vic.

testimonis

Pere Bruguer, pages. Joan Farriol, paraire.

poblacio

mides

El Brull 41 x 9 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio