Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 657

data

1563 mar? 15

dataTrasllat

NULL

actuants

Jaume Parer de Moia. Miquel Sola de Moia

tipologia

Establiment de terres

regest

Jaume Parer, paraire de panys de llana de Moia, estableix a Miquel Sola, pages de Moia, una pe?a de terra ubicada al lloc anomenat d'en Parer, prop del Coll de Sant Marti a Moia, pel cens anual de 12 sous.

notari

Joan Passarell, prevere de Moia

testimonis

Joan Ferrer. Francesc Costava, paraires de llana de Moia

poblacio

mides

Moia 50 x 24 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio