Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 660

data

1563 maig 6

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Manbru de Barcelona, Pere Joan Manbru de Sant Feliu de Codines, Jaume Magi Mambru de Moia.

tipologia

Donacio de bens

regest

Bernat Manbru, pages de Barcelona i els seus germans Pere Joan Manbru, ferrer de Sant Feliu de Codines, i Jaume Magi Manbru, pages propietari del mas Manbru de Moia, fan donacio a Jaume Saiol, pages de Moia, de dues pece

notari

Jaume Encontra, notari de Barcelona

testimonis

Jaume Parer, pages de Sant Feliu de Codina. Miquel Revert, Antoni Lafant, notaris de Barcelona

poblacio

mides

Moia 28 x 32,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio