Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 606

data

1550 novembre 5

dataTrasllat

NULL

actuants

Miquel Feliu

tipologia

Fundacio d'aniversari

regest

Miquel Feliu, prevere de l'esglesia de Santa Maria de Terrassa pero beneficiat de Moia, institueix una missa a l'altar de Sant Joan de l'esglesia de Moia, a dir despres de la seva mort. Ofereix a tal fi un censal de 8 ll

notari

Jaume Sastre, notari de Barcelona

testimonis

Ramon Planella, senyor domiciliat a Moia, Joan Vilarubia, notari de Barcelona

poblacio

mides

Moia 60 x 31 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio