Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 617

data

1556 setembre 21

dataTrasllat

NULL

actuants

Felip Cortes i Joan Carrer de Sallent. Jaume Dalmau de Sallent

tipologia

Venda en subhasta publica

regest

Felip Cortes, pages i Joan Carrer, paraire de Sallent, com a tutors i procuradors dels fills del difunt Joan Esteve Soler, paraire de Moia, venen en subhasta publica una pe?a de terra ubicada al lloc anomenat Puigbo de S

notari

Antoni Abadell, prevere de la Tortosa

testimonis

Andreu San?, paraire. Andreu Carrera, teixidor de llana de Sallent.

poblacio

mides

Sallent 42 x 43,5 cm

observacions

Aquesta pe?a de terra te establerts diversos censos a l'esglesia de Sallent
Tornar al llistat

administracio