Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 886

data

1605 juliol 22

dataTrasllat

NULL

actuants

Bernat Flaquer i Constancia Flaquera, de Caldes de Montbui. Francesc Ribes de Caldes de Montbui

tipologia

Venda de cases

regest

Bernat Flaquer, pages de Caldes de Montbui, i la seva esposa Constancia Flaquera, venen a Francesc Ribas, paraire de llana de la mateixa vila, part d'una casa. Aquesta esta ubicada al carrer del Forn de la vila de Caldes

notari

Francesc Cortada, notari de Caldes de Montbui.

testimonis

Jaume Mulans, prevere. Gabriel Orriols, teixidor de llana de Caldes de Montbui.

poblacio

mides

Caldes de Montbui 58 x 64 cm

observacions

S'adjunta apoca. Hi ha una descipcio de les parts de la casa venudes. Entre d'altres la cuina, la sala o els portals. La casa te establert un cens de 6 sous anuals de pensio al benenfici de Sant Nicol
Tornar al llistat

administracio