Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 622

data

1557 juny 20

dataTrasllat

NULL

actuants

Esparan?a, esposa de Joan Picaposes de Girona

tipologia

Donacio de dot esponsalici

regest

Esperan?a, esposa de Joan Picaposes, fuster de Girona, filla d'Anton Coll, pintor de Girona, fa donacio al seu espos de 217 lliures, en conceprte de dot esponsalici, juntamnent amb d'altres peces de roba i algunes joies

notari

Joan Sobira, notari de Girona

testimonis

Francesc Sans, prevere. Joan Vila, notari de Girona.

poblacio

mides

Girona 37 x 24,5 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio