Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 623

data

1557 mar? 1

dataTrasllat

NULL

actuants

Benet Bosch de Santa Eulaliade Riuprimer. Joan Mas, d'Artes

tipologia

Redempcio de censal mort

regest

Benet Bosch, pages hereu del mas Bosch de la parroquia de Santa Eulalia de Riuprimer, fa redempcio d'un censal mort de 100 lliures a rao de 100 sous anuals de pensio a Joan Mas, pages d'Artes.

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Miquel Vilarasa, prevere. Pere Arnau d'Otzet, paraire de Moia. Antic Ponsa, pages d'Artes.

poblacio

mides

Santa Eulalia de Riuprimer 64 x 51 cm

observacions

S'adjunta apoca
Tornar al llistat

administracio