Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 626

data

1558 octubre 17

dataTrasllat

NULL

actuants

Antic Saiol, originari de Moia. Eleonor Arnosa de Moia

tipologia

Donacio de bens

regest

Antic Saiol, sabater resident a Barcelona pero originari de Moia, hereu dels bens que foren dels seus pares Miquel i Joana Saiol, paraire de panys de llana de Moia, fa donacio a la seva neboda Eleonor Arnosa, filla de Jo

notari

Francesc Vidal, notari de Barcelona

testimonis

Jaume Casals, estudiant d'art. Maties Olivart, notari de Barcelona.

poblacio

mides

Moia 56 x 32,5 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio