Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 887

data

1564 maig 19

dataTrasllat

1565 octubre 5

actuants

Joan Oliveres

tipologia

Testament

regest

Trasllat d'una clausula del testament de Joan Oliveres, candeler de cera de Barcelona, on es disposa fundar diverses misses i aniversaris a l'esglesia de Sant Sebastia ubicada fora muralles de la vila closa de Moia.

notari

Jaume Encontra, notari de Barcelona, signa el trasllat

testimonis

NULL

poblacio

mides

Moia 65 x 25 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio