Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 632

data

1559 febrer 10

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Castera de Moia. Pau Roca de Moia

tipologia

Establiment de terres

regest

Francesc Castera, paraire de panys de llana, hereu dels bens que foren del seu avi Francesc Castera, de Moia, estableix a Pau Roca, paraire de panys de llana, un hort i una pe?a de terra ubicada al lloc anomenat el Ferro

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Joan Paris, teixidor de llana. Joan Guiguet, mestre de cases de Moia

poblacio

mides

Moia 35 x 36 cm

observacions

Veure el document 628
Tornar al llistat

administracio