Fons Notarials: pergamins

Detall de pergami 633

data

1559 febrer 8

dataTrasllat

NULL

actuants

Francesc Castera. Joan Pomar

tipologia

Establiment de terres

regest

Francesc Castera, paraire de panys de llana, hereu dels bens que foren del seu avi Francesc Castera, de Moia, estableix a Joan Pomar, cuireter de Moia, una pe?a de terra ubicada al lloc anomenat el Ferrafinal de'n Caster

notari

Miquel Vilarasa, prevere de Moia

testimonis

Pau Roca, paraire de llana. Joan Guiguet, mestre de cases de Moia.

poblacio

mides

Moia 25 x 50 cm

observacions

NULL
Tornar al llistat

administracio